ЦЕЛИ


Разполагайки с нужния капацитет и опит, ние се стремим да станем главния производител и доставчик на рециклирани съединения и полимери в Югоизточна Европа.

МИСИЯ


Ромкарбон подкрепя концепцията за кръгова икономика чрез рециклиране на отпадъците от пластмасови материали и превръщането им във вторични суровини. Ромкарбон участва по този начин активно за постигането на целите, определени от Европейския съюз, за рециклиране на 75% от отпадъците от опаковки до 2030 г. и минимизиране на количеството отпадъци, които стигат до сметището, до максимум 10% за същия период от време. Нашата мисия е да произвеждаме екологично ефективни пластмаси чрез превръщане на отпадъците в ресурси, предлагайки на нашите клиенти алтернатива за замяна на необработените суровини с устойчиви суровини, получени от рециклиране на технологични пластмасови отпадъци и отпадъци след потребление.

СТОЙНОСТИ


  • Партньорство (с нашите доставчици и клиенти)
  • Участие
  • Иновация

Thinking forward(Re) Building Plastics

години опит

мил. € инвестиция

тона обработени всяка година

Представяне

Позовавайки се на 65-годишен опит в областта на пластмасовите материали, Ромкарбон предоставя на клиентите широка гама от възобновени суровини, необработентени и регенерирани съединения, с високи стандарти за качество, предлагайки предимства по отношение на разходите, качеството и скоростта на доставка.

Оборудване

Производственият сектор е оборудван с екструдери от ново поколение с двоен екран, които са способни да хомогенизират различни полимери и термопластични материали с добавки, пигменти, пълнители и материали за укрепа. В случай че използваната суровина са пластмасови отпадъци, преди да достигнат до екструдиране, те са измити и подредени по плътност, оптично, електростатично с помощта на специализираните линии. Размера на получените фракции е допълнително намален чрез мелниците, които ги свеждат до оптималния размер с цел регранулация.

Лаборатория

Лабораторията е напълно оборудвана, за да отговаря на различни изисквания, за да осигури забележителен контрол на качеството и за да предложи правилните решения за нашите клиенти. Освен механичните свойства на полимерите (устойчивост на опъване, удължение, компресия), проверяваме и съставките (DSC, FTIR), устойчивост на стареене, устойчивост на удар, вискозитет, температура на размекване, оптични свойства (непрозрачност, цвят).

Video Business Card

Бъдете в течение с нашите новини