Общи условия за приемане на пластмасовите отпадъци в инсталациите за рециклиране на Ромкарбон
Отпадъците от безопасна пластмаса трябва:
 • Да бъдат събирани избирателно, по категории пластмасови отпадъци
 • Да не бъдат смесени с опасни отпадъци
 • Да не съдържат медицински отпадъци
 • Да не съдържат домакински отпадъци
 • Да не съдържат метални отпадъци
 • Да не съдържат пръст или масла
 • Да не съдържат автомобилни консумативи
 • Влажността да не надвишава 0,5%
 • Да не съдържат радиоактивни отпадъци
 • Да не съдържат електрически отпадъци
 • Да не съдържат един от символите посочени по-долу
Начин на опаковане:
Отпадъците се приемат:
 • Балирани, минимум 14 тона за превозно средство с капацитет 20 тона;
 • Опаковани в големи разфасовки, минимум 18 тона за превозно средство с капацитет 20 тона;
По изключение могат да се приемат и насипни отпадъци.

Бъдете в течение с нашите новини