RECIKLIRANI PLASTIČNI MATERIJALI » ABS

ABS

Rocadur rABS-58
Rocadur rABS-58

Recikliran ABS, posle upotrebe, za opstu upotrebu. Dostupan u svetlo sivoj boji.

Rocadur rABS-86
Rocadur rABS-86

Recikliran ABS, posle upotrebe, sa izmenjenim udarom za ubrizgavanje. Dostupan u svetlo sivoj boji.

Rocadur rABS-89
Rocadur rABS-89

ABS reglanulirani, posle upotrebe, sa izmenjenim udarom za ubrizgavanje. Dostupan u tamno sivoj-crnoj boji.

Rocadur rABS-131
Rocadur rABS-131

Reciklirani ABS posle upotrebe u granularnom obliku sa udarnim modifikatorima za ubrizgavanje.
Dostupan u tamno svetlo boji.