Przetwórstwo odpadów tworzyw sztucznych
Oferujemy przetwarzanie odpadów oraz przygotowywanie mieszanek przy użyciu materiałów klienta.