Ogólne warunki przyjmowania odpadów w zakładzie utylizacji Romcarbon
Odpady tworzyw sztucznych, które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne:
 • Zbierane selektywnie (kategoria odpadów tworzy sztucznych)
 • Niezmieszane z odpadami niebezpiecznymi
 • Bez odpadów medycznych
 • Bez odpadów z gospodarstw domowych
 • Bez odpadów metalowych
 • Bez zabrudzeń i oleju
 • Bez części motoryzacyjnych
 • Maks. zawartość wilgoci 0,5%
 • Bez odpadów radioaktywnych
 • Bez odpadów zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego
 • Bez odpadów oznaczonych poniższymi symbolami
Odpady tworzyw sztucznych, które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne:
Sposób pakowania:
Przyjmujemy odpady:
 • W balach (min. 14 t na samochodach ciężarowych o ładowności 20 t).
 • Zapakowane w worki typu big-bag (min. 18 t na samochodach ciężarowych o ładowności 20 t).
W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy odpady dostarczane luzem.