Condiţii de calitate
Condiţii generale de acceptare a deşeurilor din plastic în instalaţiile de reciclare Romcarbon
Deşeurile din plastic nepericulos trebuie:
 • Să fie colectate selectiv, pe categorii de deşeuri din plastic
 • Să nu fie amestecate cu deşeuri periculoase
 • Să nu conţină deşeuri spitaliceşti
 • Să nu conţină deşeuri menajere
 • Să nu conţină deşeuri metalice
 • Să nu conţină pamant sau uleiuri
 • Să nu conţină consumabile auto
 • Umiditatea să nu depaseasca 0,5 %
 • Să nu conţină deşeuri radioactive
 • Să nu conţină DEEE-uri
 • Să nu conţină unul din simbolurile de mai jos:
Condiţii generale de acceptare a deşeurilor din plastic în instalaţiile de reciclare Romcarbon
Mod de ambalare
Deşeurile se acceptă:
 • Balotate, minim 14 tone per maşină de capacitate 20 to;
 • Ambalate în big-bags, minim 18 tone per maşină de capacitate 20 to;
În mod excepţional se pot accepta şi deşeuri vrac.