O nama

CILJEVI


Imajući sposobnost i potrebno iskustvo, naš je cilj da postanemo glavni proizvođač i snabdevač recikliranih smesa i polimera u jugoistočnoj Evropi

MISIJA


Romkarbon podržava koncept kružne privrede, preko reciklaže otpadaka plastike i njihovu transformaciju u sekundarne proizvode. Ramkarbon ovim putem učestvuje u ostvarivanju ciljeva koje je postavila Evropska Unija, da se reciklira 75% ambalažnog otpada do 2030. godine i da se minimizira otpad koji stiže na deponijima do maksimalno 10% u istom planiranom roku. Naš cilj je proizvodnja eko-prijateljske plastike, pretvaranjem otpada u resurse, pružajući našim kupcima alternativu da zamene osnovne sirovine sa drugim sirovinama dobijenim od reciklaže tehnološkog plasticnog otpada i otpada post potrošnje.

VREDNOSTI


  • Partnerstvo (sa dobavljačima i kupcima)
  • Angažovanje
  • Inovacija

Thinking forward(Re) Building Plastics

godina iskustva

mil. € investicija

tona prerađujemo godišnje

Predstavljanje

Oslanjajući se na iskustvo od 65 godina u prerađivanju plastičnih masa, Romkarbon obezbeđuje korisnicima širok spektar obnovljivih sirovina, novih i recikliranih smesa, sa vrlo visokim standardom kvaliteta, nudeći prednosti u pogledu troškova, kvaliteta i brzine isporuke.

Oprema

Proizvodni sektor opremljen je ekstruderima, zadnje generacije, sa duplim mešalicama, što omogućava homogenizaciju raznih polimera i termoaditiva sa pigmentima i materijalima za jačanje i punjenje. U slučaju da se koristi kao sirovina plasticni otpad, pre ekstrudiranja, ona se pere, sortira se po gustini, optički i elektrostatični, pomoću specijalizovane linije. Dimenzije dobijene smese, kasnije se pomoću mlinova dovode do idealnih dimenzija za reglanulaciju.

Laboratorija

Naša laboratorija opremljena je tako kako bi ispunila niz uslova za osiguranje izuzetne kontrole kvaliteta i kako bi našim kupcima ponudila prava rešenja. Pored mehaničkih svojstava polimera (zatežna čvrstoća, istezanje, kompresija), proveravamo i sastav (DSC, FTIR), otpornost na starenje, udarce, viskozitet, temperaturu omekšanja, optička svojstva (boja, prozračnost).

Video Business Card