Obrada plastičnog otpada
Nudimo i uslugu obrade otpada (kojeg dostavlja dobavljivač) i uslugu kompaktiranja