Uslovi kvaliteta
Generalni uslovi za prihvatanje i reciklažu plastike od strane ROMCARBON
Plastiči bezopasan otpad mora:
 • Biti prikupljen selektivno, po vrsti plastike
 • Da ne bude pomešan sa opasnim otpadom
 • Da ne sadrži otpad iz bolnica
 • Da ne sadrži otpad iz domaćinstvae
 • Da ne sadrži metalne otpade
 • Da ne sadrži zemlju ili ulja
 • Da ne sadrži potrošni materijal auto industrije
 • Vlažnost da ne premašuje 0,5%
 • Da ne sadrži radioaktivan otpad
 • Da ne sadrži DEEE
 • Da ne sadrži jedan od donjih simbola
Plastiči bezopasan otpad mora:
Način pakovanja:
Prihvatljiv otpad:
 • Svezane, min 14 tona po autu od 20 to;
 • Upakovane u velikim kesama, minimum 18 tona po kamionu od 20 to;
U izuzetnim slučajevima prihvatamo i vrak.